REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad e-produktů zakoupených
prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní pracuj-v-norsku.cz
provozovaného podnikatelkou
Nikolou Byrtusovou, se sídlem Pod Třešněmi 14, Praha 5, 15400  Telefon: 737 282 652, IČ: 05885299 – Není plátcem DPH

Za jakýkoliv e-produkt Pracuj v Norsku prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu Vám zašleme zpět na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

V.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde: http://pracuj-v-norsku.cz/wpcontent/uploads/2017/03/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy.pdf

 (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 1. a) Oznámení o odstoupení od smlouvy
 2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 4. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 5. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 6. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 7. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: nikola@pracuj-v-norsku.cz , písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 1. Odpovědnost

VI.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

POSTUP

 1. Napište mi na email nikola@pracuj-v-norsku.cz do 14 dnů od zakoupení produktu

 2. V emailu mi zašlete vyplněný formulář odstoupení od slmouvy http://pracuj-v-norsku.cz/wpcontent/uploads/2017/03/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy.pdf

 3. Pošlu Vám opravný daňový doklad, který podepíšete a ofocený zašlete zpět spolu s vaším číslem účtu, kam peníze zaslat

 4.  Do 14 dnů vám vrátím vaše peníze zpět.