Jste již rozhodnuti, že se zapíšete na jazykovou školu. Stačí ji jen vybrat, což není žádná věda, myslíte si. Jak se však potopíte do hledání vhodné školy, zjistíte, že procházka růžovým sadem, již jste předtím očekávali, se v mžiku změní v těžký výběr navzájem si konkurujících škol. 
Podle čeho ale vybírat tu správnou? Která jazykovka má jak pěkné učebny, tak skvělé lektory? Připravuje na jazykové zkoušky? Co dál je ještě potřeba řešit při výběru kvalitní školy?
Nemusíte však mít obavy, článek, jejž právě čtete, všechny tyto nelehké otázky týkající se jazykových škol a jazykových kurzů zodpoví a přidá spoustu dalších tipů. Stačí se jen začíst a stanete se doslova experty na jazykové vzdělávání.

1. Ujasněte si, proč chcete studovat a jaké úrovně chcete dosáhnout

Velice obtížně se něco naučíte, nebudete-li sami chtít. Nechtít je horší než nemoct, říká klasik. Hledáte-li jazykový kurz, znáte svoje cíle? Co vás motivuje ke zdokonalování se v cizím jazyku?
Je dobré sepsat si na začátku studia váš cíl a stanovit sankce při jeho nesplnění. Máte-li slabou vůli, nechte kontrolu naplnění cíle a vykonání sankcí na jiných – rodině, partnerovi, kamarádům. Nabízí se zakončit kurz relevantní jazykovou zkouškou. Školy se na přípravu na tyto zkoušky zaměřují a spousta z nich tyto zkoušky sama pořádá a zaštiťuje.

2. Vyfiltrujte ten pravý kurz

Dávno pominuly doby, kdy stačilo vědět, který jazyk a jakou úroveň chcete studovat. Nabídka jazykových kurzů je dnes tak široká, že jste nuceni dokázat si odpovědět na spoustu podružných otázek.
Víte třeba, jak intenzivně chcete studovat? V nabídce jsou kurzy jednou či dvakrát týdně i intenzivní a pomaturitní denní studium. Přejete si individuální výuku, nebo vám postačí výuka ve skupině? Individuální je dražší, ale zato jazykově výživnější. Pokud preferujete levnější variantu skupiny, můžete si vybrat i její velikost. Nemůžete-li fyzicky chodit do školy vůbec (např. v případě velké vzdálenosti), ale toužíte po studiu jazyka, zvolte si Skype kurzy, jež dnes nabízí již většina jazykových škol. Můžete si vybrat i konkrétní profesní jazykový kurz. Mimo obligátní kurzy obchodní angličtiny dnes naleznete i kurzy jazyků pro lékaře, strojaře nebo pracovníky v hoteliérství. Samozřejmostí jsou speciální konverzační kurzy s rodilým mluvčím nebo kurzy zaměřené na úspěšné složení některé jazykové zkoušky. V nabídce nechybí ani některé netradiční výukové metody – např. Callanova, Wattsenglish, Nepustilova, Helen Doron nebo třeba metoda drilu.

3. Nejezděte do školy daleko

V případě, že víte, kterému jazyku se chcete věnovat, přes portál Jazykovky.cz si najdete mapu jazykových škol blízkých místu vašeho bydliště, práce nebo školy. Blízkost jazykové školy je samozřejmě velikou výhodou. Jednak finanční, neboť do nákladů na studium jazykové školy je třeba zařadit mimo kurzovného i cenu jízdenky/projetého paliva a čas strávený na cestě. Může se tedy stát, že vám vyjde levněji docházka do dražší, ale zato bližší jazykovky než dojíždění do vzdálené, ač laciné školy. Druhou výhodou je pak motivační faktor. Po několika hodinách totiž vaše touha učit se cizí jazyk může lehce opadnout a snáze pak budete zanedbávat docházku, bude-li dojíždění do školy časově a finančně náročné.

4. Sáhněte po školách specializujících se na váš jazyk

Zaměřte se na školy nabízející více kurzů zaměřených na váš jazyk (pomiňme angličtinu, kterou dnes nabízí téměř každá jazykovka). Povede to k zařazení do správné pokročilosti, případně přestup mezi pokročilostmi, pokud test neodhalí pokročilost správně. Přes portál Jazykovky.cz si zjistěte, kolik má škola lektorů daného jazyka. Počet lektorů vyučujících tento jazyk bývá přímo úměrný kvalitě vyučovaného jazyka. Zkoumejte také, jestli škola vypisuje u daného jazyka i kurzy o vyšší pokročilostí. Jednak máte záruku pokračování ve studiu a jednak je zřejmé, že škola bere jazyk vážně.

5. Vybírejte si jazykovku podle uživatelských recenzí

Obvykle se při výběru školy setkáváte s tím, co o sobě říká sama škola, můžete se však spolehnout, že o sobě žádná negativa rozhlašovat nebude, ba naopak – budou to superlativy typu nejlepší, nejhezčí, nejkvalitnější. Vy se ale chcete dostat co nejblíže skutečnosti. V tom vám zaručeně pomohou reference a zkušenosti studentů s jazykovými školami.
Je nutné, aby škola měla dostatečně velký počet referencí a nedocházelo tak ke zkreslení v důsledku nízkého počtu statistických dat. Neriskujte výběr takové školy, která nemá žádné reference studentů. Na portálu Jazykovky.cz si můžete prohlížet reference kladné i záporné, neboť na rozdíl od vlastních webových stránek zde škola nemá možnost upravovat hodnocení studentů a tím ukazovat zájemcům jen jednu stranu mince. Zároveň škola nemá možnost psát si pozitivní hodnocení sama, neboť je možné si ověřit IP adresu počítače recenzenta. Jazykovka tak může jen reagovat na udělené pochvaly či výhrady, čímž má zájemce o studium možnost sledovat přístup školy ke studentům.
Rozhodně se nespoléhejte na hodnocení na Facebooku, která zde mohou být zkreslena zaplacenými recenzemi – pozitivními či negativními.

6. Buďte pečliví při výběru lektora

Věřte tomu, že lektor je pro vaše studium tím nejdůležitějším z toho, co vám škola dokáže poskytnout. Můžete si zvolit nejlepší jazykovou školu ve městě, pokud má však tato škola třeba jen jediného špatného lektora a ten bude učit právě vaši třídu, spokojeni nebudete. Když si platíte jazykový kurz a plánujete docházet do školy, je pro vaši motivaci velmi důležité, aby vám byl lektor lidsky blízký. Proto nepodceňte ani tento faktor a učitele si pečlivě vyberte.  Může napomoci fotografie lektora a to, zda disponuje nějakým pedagogickým certifikátem. Jazykový certifikát by měl být samozřejmostí. Rozhodně výběr lektora neberte na lehkou váhu, závisí na něm velká část úspěchu vaší výuky.
Hodně napoví hodnocení studentů. Podle tohoto hodnocení si můžete vybrat jazykovou školu dle lektora. Pokud je pro vás osoba učitele klíčovým faktorem ve výběru školy, doporučujeme vyhledat v blízké lokalitě několik žádoucích lektorů a poté srovnat, jestli lektor vyučuje vaši úroveň pokročilosti a jestli vám vyhovuje čas konání kurzů, popř. další náležitosti kurzu.

7. Soukromí lektoři bez referencí? Nebrat!

Opravdu těžko se dá tuto velkou skupinu házet do jednoho pytle, jsou samozřejmě učitelé dobří a učitelé špatní, ale čím dál častější je trend „lektorů“, kteří jazyk sice mohou ovládat, neví však vůbec nic o metodice či didaktice výuky. Většinou si s vámi prostě povídají. U pokročilých studentů to nemusí být problém, tam je konverzace vyžadující, horší je to u začátečníků, kteří potřebují správné vedení a patřičný metodický plán.
Chcete-li se přesto jazykově vzdělávat u soukromého lektora, raději si zjistěte, má-li potřebné jazykové certifikáty (v angličtině jsou to např. TEFL, CELTA nebo DELTA). Druhým krokem by mělo být ověření zkušeností absolventů s lektorem. Pokud lektor disponuje jazykovými certifikáty a kladnými referencemi, pak už na tom, pracuje-li u jazykové školy nebo sám na sebe, absolutně nezáleží.

8. Příliš se neupínejte na cenu

Nemyslete si, že cenu kurzu si majitel či ředitel jazykovky vymýšlí tak, jak se mu to hodí. Právěže naopak. Cena kurzu v sobě nese spoustu informací. Od nákladů na pronájem učeben a mezd zaměstnanců  až po velikost poptávky po kurzu. Kvalitní a oblíbený učitel k sobě láká více studentů, kteří jsou ochotni zaplatit za jeho lekce vyšší částky, je po něm tedy vyšší poptávka a teoreticky by měla být cena kurzu s ním dražší. Naopak levnější kurzy zpravidla indikují více studentů ve skupině nebo průměrné lektory, často bez patřičného vzdělání. Ne nadarmo existuje rčení „Nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci.“
Potřebujete-li ušetřit a současně se dostat do dobrého kurzu, doporučujeme se kouknout na nabídku portálu SlevyKurzu.cz, kde školy nabízejí first minute a last minute slevy na několik míst v těch kurzech, které zpravidla kvůli době konání úplně nezaplní. Nejčastější slevy jsou vypisovány na angličtinu v Praze a angličtinu v Brně. V ostatních městech se nabídka občas objeví, ale méně často. Řešením tak mohou být online nebo skype kurzy, které mají tu výhodu, že je lze studovat odkudkoliv. Samozřejmostí jsou pak recenze škol od jejich studentů, podle nichž si má zájemce možnost vybrat.

9. Seznamte se s obchodními podmínkami

Obchodní podmínky jsou jako Yetti – každý o nich ví, ale nikdo (resp. málokdo) je někdy viděl. Rozdíl je však v tom, že obchodní podmínky opravdu existují.
Těžko samozřejmě naleznete nudnějšího čtení než právnickým formalismem psané obchodní podmínky. Věřte však, že jejich opomíjení se může vymstít. Čtení obchodních podmínek vám usnadní námi vypracovaný seznam několika otázek, na které byste měli v obchodních podmínkách nebo přímo u zaměstnanců jazykové školy najít odpověď:
  • Můžete změnit lektora nebo skupinu v průběhu rozjetého kurzu?
  • Jak dlouho před plánovaným počátkem výuky se škola zavazuje dát vám vědět o případném nenaplnění minimální kapacity účastníků kurzu? A budou vám v takovém případě vráceny peníze, nebo jen dostanete na výběr účast v jiné skupině?
  • Máte nárok na vrácení části peněz, je-li lekce zrušena z důvodu vyšší moci (např. výpadek proudu nebo stávka učitelů)?
  • Dostanete vráceno část peněz či vám bude poskytnut náhradní termín při zrušení lekce ze strany jazykové školy?
  • Máte nárok na vrácení části peněz, je-li lekce zrušena z důvodu vyšší moci (např. výpadek proudu nebo stávka učitelů)?
  • Probíhá výuka také o státních svátcích? A jestli ne, posouvá se plán výuky o týden, nebo hodina ve státní svátek bez vrácení peněz propadá?
  • Můžete za sebe v případě neúčasti poslat náhradníka?

10. Vyzkoušejte netradiční výukovou metodu

Metod, jež jsou považovány za netradiční ve výuce cizích jazyků, je dnes celá řada. Jste-li typ, kterému klasické výukové metody zrovna nesedí a nedokážete se pořádně soustředit a motivovat ke studiu jazyků, neklesejte na mysli a vyzkoušejte speciální výukovou metodu!
Před začátkem kurzu si ale udělejte pořádnou rešerši škol a lektorů, které/kteří těmito metodami vyučují. Častým nešvarem na poli jazykových studií jsou totiž rádoby experti, jenž vás pomocí svých netradičních výukových metod mají zaručeně naučit jazyk za pár týdnů. Nevěřte tomu a v zájmu své peněženky a času se od takových jedinců raději držte dál.

11. Okuste atmosféru školy na ukázkové hodině zdarma

Snad každá škola již ukázkovou hodinu zdarma nabízí. A pokud ne, neměl by být problém takovou hodinu se zaměstnanci školy domluvit. Díky ukázkové hodině nejenže proklepnete výukové metody potenciálního lektora, ale i poznáte, jak to ve škole chodí, kolik a jací jsou její studenti a celkově načichnete k vnitřnímu prostředí školy, jež z internetu nepoznáte.

12. Neoddalujte zbytečně zahájení výuky

Rozhodně bude nejlepší zahájit výuku hned od začátku školního roku s ostatními studenty. Vyhnete se tak přerušení výuky o letních prázdninách nebo přeskočení několika důležitých kapitol z učebnice vlivem pozdějšího příchodu do skupiny. Nemá ovšem cenu zbytečně oddalovat nástup do jazykové školy. Může se totiž objevit zajímavá pracovní příležitost, pro niž je potřeba znalost jazyka, a byla by škoda o tuto příležitost přijít jen kvůli oddálení vstupu do jazykové školy o pár měsíců.

13. Seznamte se s metodikou a didaktikou výuky

Myslete na to, že kvalitní výuka cizího jazyka není nahodilou činností, kdy si lektor něco připraví a téma jednoduše odučí. Měli byste se tedy zajímat i o to, zda má jazyková škola důkladně propracovanou metodiku a didaktiku. Pakliže škola svého vlastního metodického pracovníka nemá, je výuka plně v rukou lektora a je tedy třeba věnovat výběru lektora o to větší pozornost.
Samozřejmě i škola s metodikem nemusí zaručovat dostatečné naplňování metodického plánu výuky, pak již záleží na koordinaci plánu výuky mezi metodikem a lektory. Zkuste se na metodiku a didaktiku jazykovky zeptat u kontaktní osoby ještě před nástupem do školy.

14. Sníte o studiu/práci v zahraničí? Ukončete kurz jazykovou zkouškou!

Možná ještě stále nevíte, zda se vám bude jazykový certifikát někdy hodit, nebo ne. Nic se neděje, u většiny kurzů není složení jazykové zkoušky započítáno v ceně kurzu. Můžete se tedy po absolvování kurzu sami rozhodnout, máte-li o daný certifikát zájem, nebo ne.
Využijete jej, pokud plánujete v blízké době odjet studovat nebo pracovat do zahraničí, ale ani čeští zaměstnavatelé jím ve vašem životopisu nepohrdnou. Navíc platí známá klišé, že nikdy nevíte, kdy se vám co bude hodit, a kdo je připraven, není překvapen!

15. Učte se průběžně sami doma

Noste v paměti, že můžete navštěvovat, kolik jazykových kurzů chcete, pokud však postrádáte píli a zanedbáváte domácí přípravu, jazyk se automaticky nenaučíte. Stačí přitom málo – sepsání případných domácích úkolů a zopakování probrané látky před další lekcí – a rapidně si zlepšíte svoji jazykovou úroveň. Na hodinách budete vždy v obraze a bude-li některý z kolegů studentů potřebovat něco vysvětlit, budete po ruce. A znáte to pravidlo, že učením jiných se učené učivo nejvíce naučíte, že?
Nebudou-li vám stačit materiály z jazykové školy, internet vám pomůže najít vhodné dodatečné učivo. Doporučujeme zajít na rozcestníkové portály, které vás nasměřují na kvalitní zdroje studia. Pro nejčastější jazyky to jsou Angličtina-on-lineNěmčina-on-lineFrancouzština-on-line, Španělština-on-line nebo Italština-on-line.
Pokud máte problém donutit se doma ke studiu, zkuste tuto lenost přechytračit puštěním nějakého zahraničního filmu (dle úrovně jazyka s českými, cizojazyčnými nebo žádnými titulkami). Zájemci o studium dvou jazyků si schválně mohou vyzkoušet např. americký film s německými titulkami, negarantujeme však, že se tím něco naučí…
Kromě filmů a seriálů si rozhodně pusťte také zajímavé přednášky na vzdělávacím serveru TED.com (k dispozici jsou i titulky) nebo různá videa na YouTube.com. Pokud trávíte hodiny denně v autě, nahrajte si do přehrávače audioknihy nebo si nalaďte anglickou stanici BBC. Rovněž máte možnost popovídat si s někým přes Skype nebo jiný prostředek komunikace. V neposlední řadě nabízí spousta škol možnost online jazykových kurzů, které zdokonalí vaši znalost jazyka z pohodlí domova.

16. Absolvujte rozřazovací test

Kýženým ideálem skupinových kurzů je, aby skupinu tvořili jedinci s co možná nejnižšími rozdíly jazykové úrovně. Proto jazykovky pořádají před začátkem kurzu rozřazovací test, který by měl studenty rozdělit do skupin podle úrovně znalosti jazyka.
Rozřazovací test však nedokáže garantovat stejné tempo jazykového pokroku. Každý student nejenže chápe učivo jinak rychle, ale také věnuje domácí přípravě různou dobu. Slabší studenti zbytek třídy zdržují, ti silnější naopak třídu předbíhají. Pokud lektor učí tempem slabších, silnější z kurzu moc nemají a naopak pokud lektor učí dle silnějších, slabší nestíhají a nedokáží tak pochopit vyučovanou látku.
V takovém případě se nebojte požádat školu o výměnu do jiné výkonnostní skupiny. Školy by s tím neměly mít problém. Pokud třídu předbíháte, nemá cenu zdržovat se ve skupině, přejděte radši o třídu výš. A naopak jestliže nestíháte a nemáte čas na patřičnou domácí přípravu a požádejte školu o přechod do nižší výkonnostní úrovně.
Může se stát, že vám nesedne lektor. Pokud toto nedokážete překousnout, opět řešte situaci radši přechodem do jiné skupiny než ukončením kurzu a propadnutím plného či částečného kurzovného. Školy samy mají zájem vás v kurzu udržet, proto by vám v rámci možností měly vyjít vstříc.

Autor: František Lavička 

Nazkusenou.cz

Jazyky.com

VYBERTE SI JAZYKOVKU SNADNO A RYCHLE
Sdílejte, pokud se vám to líbí

Nikola Byrtusová

Jmenuji se Nikola Pokorná a od roku 2014 jezdím pracovat sezonně do Norska. Mým cílem je motivovat a ukázat cestu, jak si najít práci v Norsku sám/a bez agentur, ať už jste student, nezaměstnaný nebo hledáte v životě změnu. Nejsem agentura, ale znám strategii, která mi už mnohokrát pomohla při hledání práce. Veškeré mé zkušenosti a znalosti jsem se rozhodla Vám předat prostřednictvím této stránky a eBooku plného konkrétních informací!